Det Hvite Hus og det amerikanske flagget

Fremdeles gode venner med USA!

Mange nordmenn lurer i disse dager på hva USA driver med, og hvordan de kunne prestere å stemme inn en mann som Trump til sitt presidentembete. Donald Trump har ikke akkurat vist seg som en inspirerende eller samlende leder, og det er vanskelig å forutsi hva slags konsekvenser hans uvørne og kaotiske innblanding verdenspolitikken vil få. EU har gjort det tydelig at Trumps forsøk på å true seg til fordeler for USA, vil bli møtt med en like stor grad av motstand som han selv presenterer for sine handelspartnere. De har mellom linjene også kommunisert at de anser Trumps handlinger som en fornærmelse mot nære allierte, som neppe vil være til USA sin fordel i fremtidige forhandlinger. Det er vanskelig å se noen som helst fordel for verken dem eller alle andre i den avgjørelsen. Men at vi er uenige den nåværende administrasjonen, betyr ikke at vi vender oss mot USA som helhet. Det har Norge valgt å gjøre til en symbolsak.

Skiftende administrasjoner og politikk

For dette er ikke første gangen USA er rammet av en president som mangler fingerspissfølelse for diplomati, skaper mistro og skyver fra seg allierte. En av styrkene ved det amerikanske demokratiet, i motsetning til andre land vi observerer om dagen, er fortsatt at med en ny administrasjon kommer ny politikk. Vi vet fortsatt ikke om Trump får en ny term som president i det neste presidentvalget, ei heller om han politisk overlever den første, men det kommer en verden også etter hans administrasjon, hvor USA trolig fortsatt kommer til å spille en ledende rolle, til tross for Trumps svekkelse av amerikansk innflytelse. Det er opp til USA sine handelspartnere å være den fornuftige part. Vi vet at verdenspolitikken er avhengig av stabile rammer, og vi vet av dyrekjøpt erfaring at handelskrig ikke bare får økonomiske konsekvenser, men i ytterste grad kan lede til global krig. Både Norge, EU og verdens stormakter må opprettholde en balanse der amerikansk lederskap mangler for å sikre fremtidige generasjoner fred, stabilt klima og den enorme økonomiske veksten globaliseringen har gitt.

Norge viktig i symbolsaker

Norge er ikke en stormakt, men vi har allikevel en viktig stemme i verden. Grunnen er at vi (i likhet med våre skandinaviske brødre og søstre) i stor grad har vært ledende med å følge opp våre idealistiske løfter med faktisk handling. Vi har høy levestandard, høy utdannelse, et godt arbeidsmarket, lav korrupsjon, donerer store summer til andre nasjoner og er kjent for å være et stabilt og transparent demokrati. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide har derfor gjort det tydelig at Norge ikke innfører noen straffer for USAs handlinger inntil videre, fordi det er en viktig symbolsak å ikke være pådriver for handelskrig. Når det er stolthet, skuffelse og temperament inne i bildet, som Trumps type politikk bringer med seg, så er det ekstra viktig å beholde en saklig, rasjonell stemme. Norges næringsliv står også overfor store endringer, og små bedrifter er en viktig del. fakturer uten virksomhet og bygg deg opp uten store kostnader. Dette er en av tiltakene Norge har innført nettopp for å stimulere til vekst i næringslivet.

notable