Effektiviser politisk saksbehandling med Ticketing fra Lime

Hvis du er politisk engasjert, enten det dreier et politisk verv i en aller annen form, eller rett og slett jobber med saksbehandling, vet du hvor viktig det er med rask respons på dine klienters henvendelser. Det finnes mange kontaktalternativ i dag, live chat, kontaktskjema, e-poster og sosiale medier. I denne artikkelen skal vi gå litt mer i dybden av hva du som politisk saksbehandler har å tjene på å effektivisere saksbehandlingen med digital Ticketing fra Lime.

Effektiviser saksbehandlingen med Ticketing fra Lime

Hvis du er politisk engasjert, enten det dreier et politisk verv i en aller annen form, eller rett og slett jobber med saksbehandling, vet du hvor viktig det er med rask respons på dine klienters henvendelser. Det finnes mange kontaktalternativ i dag, live chat, kontaktskjema, e-poster og sosiale medier. Du kan ved hjelp av digital kundebehandling få full kontroll over alle hendvendelser og spørsmål som krever klare svar.

Med Ticketing saksbehandling behandler du hver separate henvendelse med et unikt saksnummer som inneholder all relevant informasjon om kunden og årsaken til henvendelsen. Dermed kan du som saksbehandler svare kunden eller klienten din raskt og effektivt.

Utfordring: Spredt informasjon

De fleste store politiske organisasjoner og politiske verv behandler betydelige mengder data i dagens samfunn. Dette inkluderer også kunde- og klientinformasjon. Det som ofte er problemet som også fører til unødvendige forsinkelser er at informasjonen er så spredt. Det er derfor nesten umulig for alle involverte parter å til enhver tid kunne holde seg oppdatert om alt som skjer i hvert enkelt system. Hvis du i stedet bruker Ticketing fra Lime, vil du få full kontroll over all kommunikasjon med kunder og klienter så vel som alle andre involverte parter.

Fordeler med Ticketing

Den største fordelen med å bruke CRM i saksbehandlingen er utvilsomt integrasjonen. Dette betyr at du vil finne all relevant informasjon om kunden eller klienten på ett og samme sted. Hvis du for eksempel bruker Lime Helpdesk vil du komme til et praktisk dashboard som viser deg tydelig og klar statistikk over alle dine aktive saker, i tillegg til all annen relevant informasjon.

Politikk

notable