Politikk for seniorer

Mange mister litt interessen for politikk når de kommer opp i alder. Da har man opplevd det meste, og har kanskje mistet troen på politikerne. Eller man har det så bra at det ikke spiller så stor rolle hvem som styrer. Andre har så lite, at de i hvert fall ikke har tro på bedring. Men det er faktisk veldig viktig at også godt voksne og eldre voksne engasjerer seg i politikken.

Eldre er underrepresentert

Etter forrige stortingsvalg, kom det mye skryt av hvor mangfoldig Stortinget var, og det er sikkert mye sant i dette. Men det er også et par grupper som er sterkt underrepresentert, både i den nasjonale og den lokale politikken. Dette gjelder spesielt folk med funksjonsnedsettelse og eldre. Eldre over 67 år utgjør 20 prosent av innbyggerne i Norge. Men denne aldergruppen har bare 3 representanter på stortinget, altså bare 1,7 prosent av de folkevalgte. Og ettersom Stortinget vedtar ting som også angår eldre, er det viktig å engasjere seg.

Mange eldre har det bra

Det stemmer at mange norske eldre har det bra. De fleste har god trygd og mange sitter på sparepenger og egen bolig. I tillegg kan eldre få ulike fordeler, for eksempel på nettsiden https://heisenior.no/, som samler bonuser til eldre. Bonusbilletter ulike steder hjelper også. Med https://heisenior.no/ får du oversikten over mange gode avtaler og tilbud til din aldersgruppe. Og kanskje er det nettopp fordi mange har det bra, at de ikke engasjerer seg.

Eldrepolitikk er viktig

Men eldrepolitikk er viktig. Eldre er også overrepresentert i fattigdomstatistikken. Eldre er dessuten den raskest voksende befolkningsgruppen i Norge, så det er all grunn til at flere eldre bør komme inn i politikken. Da kan de eldre få mer å si når det skal vedtas for eksempel endringer i pensjonsutbetalinger og velferdsordninger.

Det stemmer heller ikke at eldre er bakstreberske og bare tenker på fortiden. Faktisk er det mange eldre som er veldig engasjert i klimasaken, miljøvern og internasjonal solidaritet. Mange eldre jobber frivillig for å hjelpe flyktninger, barn og unge. Så de eldre tenker nok like mye på framtiden som de unge, og kan kanskje alliere seg med de unge for eksempel i miljøspørsmål. Det er i hvert fall mange grunner til at eldre burde vært bedre representert i politikken.

Politikk

notable