Den nye narkotikapolitikken

Det amerikanske initiativet til krigen mot narkotika har lenge styrt hvordan lovverket regulerer bruk av narkotika. Både i Norge og i USA er fengslene fullstappede med fanger som soner dommer for salg, bruk eller besittelse av narkotika, og da ofte marihuana.

Selv om det nå ser ut til at det går mot en avkriminalisering av narkotikabruk i Norge, er det allikevel mange grunner til å regulere bruken. Noen stoffer burde nok også forbli ulovlige, som heroin, kokain og amfetamin. Det har blitt bevist opptil flere ganger at bruk av disse substansene har ført til at folk blir avhengige og voldelige.

 

Men med andre stoffer ser det ut til at situasjonen er i endring. Det største som skjer akkurat nå, er den økende legaliseringen av medisinsk og rekreasjonsbruk av marihuana. Nederland var det første landet til å løsne på narkotikapolitikken, men har aldri riktig legalisert hasjindustrien. Uruguay ble nylig det første landet til å fullstendig legalisere bruk og dyrking av marihuana, og etter at Colorado bestemte seg for å gjøre det samme, har opptil flere andre stater i USA fulgt etter. I Europa har også Spania valgt å legalisere den populære planten, og stadig flere land vurderer lignende tiltak.

 

De stedene som har valgt legalisering, har opplevd en stor økning i skatteinntekter. Nøye kvalitetstester av produktene har også gjort at forbrukerne kan være trygge på at de får godt kontrollerte varer. En ny industri har vokst til, og flere bønder har lagt om jordbruket sitt for å satse på det grønne gullet. Lokalsamfunn i naboland og stater har ivret for å innføre samme lovverk i deres område, men det er mange grupper og organisasjoner som jobber mot at dette skal skje.

 

Det er ingen tvil om at en eventuell global marihuana-industri vil kunne konkurrere med flere store internasjonale selskaper på opptil flere områder. En ting er selvfølgelig de farmasøytiske selskapene, som produserer medisiner mot mange av de samme plagene som marihuana visstnok skal hjelpe mot. Flere stater i USA hvor det er lovlig å bruke marihuana har nemlig opplevd et stup i salget av smertestillende medisiner over disk på apotek. Marihuana har også vist seg å fungere mot ekstrem epilepsi hos barn, og er et mye billigere alternativ til de tradisjonelle medisinene.

 

Politiet i Norge er særdeles strenge når det kommer til narkotika, og det gjelder ikke noe unntak for marihuana. Allikevel ser det ikke ut til at norske ungdommer forbruker noe mindre av den grønne planten, som faktisk også ble funnet i gravhaugen til Osebergskipet fra Vikingtiden. Beslag av narkotika gir gode tall i politiets regnskap, men etterforskningen kan være kostbar og stjele ressurser fra andre etterforskninger, som for eksempel oppklaring av voldtektssaker. En eventuell avkriminalisering av bruk vil kunne virke besparende i første omgang.

notable