Human Rights Watch – hvem forsvarer de egentlig?

Titt og ofte dukker Hege Storhaug og Human Rights Service opp i nyhetsbildet. De fleste har nok lest en eller flere artikler om den høyreorienterte menneskerettighetsforkjemperen, særlig i forbindelse med noe av innholdet hun og redaksjonen hennes har publisert på hjemmesiden deres.

 

HRS har tidligere mottatt statsstøtte, kraftig støttet av FrP-nestoren Carl I. Hagen, og endte opp med å beholde denne etter en  utvidelse av kriteriene foretatt av det da FrP-styrte Justisdepartementet, selv etter å ha blitt klaget inn av Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet.

 

Organisasjonen har blitt kritisert for manglende fakta-sjekking i forbindelse med innholdet de trykker. I tillegg til dette får de også kritikk for å ta islamfiendtlige standpunkter i journalistikken. Hege Storhaug har faktisk publisert en bok med tittelen “Islam – den ellevte landeplage. Noen av utsagnene hennes går på at Islam er en religion styrt av hat, og at syrere er mye mindre velutdannet enn hva tradisjonelle medier hevder.

 

I desember 2017 trykket NRK en lang artikkel som tok for seg Hege Storhaugs skildring av rettssaken knyttet til en massevoldtekt i Sverige, hvor nettstedet faktisk.no klarte å påvise over ti grove faktafeil. Allikevel er hun i vinden som aldri før.

notable