Smultring med strøssel

Smultring med strøssel

Politikk skal stimulere bedre folkehelse!

Politikk er aldri helt enkelt. Kort sagt kan man si at det er uenigheter forsøkt satt i system. Helse, som i utgangspunktet ikke høres kontroversielt ut, er faktisk et godt eksempel på hvordan det kan bli diskusjoner ut av noe som alle egentlig er enige om: at god helse er viktig. Grunnen er at det er forskjellige meninger om hvilken rolle staten skal spille i folks hverdagsvalg. La oss ta sukker eller alkohol som et eksempel. Begge deler er helt aksepterte deler av norske vaner, men skadelige for helsen i for store mengder. Alkohol, og etterhvert sukker, har derfor blitt belagt med avgifter, for at folk skal kjøpe mindre av det.

Drakamp mellom gode intensjoner og statlig kontroll

Cola-bokser og glass

Diskusjonen blir da om staten skal bestemme hva jeg spiser og drikker? Tilhengere vil si at staten bestemmer ikke, den bare tilrettelegger for at flest mulig naturlig reduserer inntaket. Overforbruk av sukker og alkohol koster i samfunnet milliarder i form av sykefravær og helseproblemer i befolkningen, og både ved å redusere kostnaden og få inn avgiftspenger kan vi jobbe målrettet for å redusere forbruket uten å introdusere forbud. Motstandere vil si at staten er en overformynder, og at hver enkelt bør få velge hva man spiser og drikker. centum gir deg et ryddigere liv i økonomien, men økte avgifter spiser opp det ekstra man har.

Den store sukkerdiskusjonen

Alkohol har vært diskutert i generasjoner, mens sukkerkrangelen er mer nylig. Det er ikke lenge siden den såkalte sukkeravgiften ble innført, og mange mener at den har gått for bredt ut, og bør differensiere mer ut fra sukkerinnholdet fremfor å ramme alt. Det viktige er å stille seg selv spørsmålet: hvorfor gjøres det? Det kan føles kjedelig at sjokoladen blir dyrere, men om det gir en sunnere befolkning – så er det kanskje verd det? Staten har et større bilde å tenke på, og det bør vi alle huske.

notable