Politiske saker som betyr noe

Når man følger det politiske nyhetsbildet i Norge er det lett å bli desillusjonert, da det brukes mye tid og energi på saker som ikke betyr noen ting i det store og det hele. Bompenger er en slik sak, og salg av lakrispiper er en annen. Når slike saker tar over nyhetsbildet er det lett å forstå at vanlige folk blir lei, og føler at politikk er noe de ikke trenger å bry seg om. Av den grunn har vi samlet en liste over politiske saker som virkelig betyr noe, og som politikerne bør ta opp i valgkampen – uavhengig av standpunkt.

Miljøpolitikk

Det har vært mye snakk om miljø i mange år, men aldri har det grønne skiftet stått så mye i fokus som det har gjort det siste halvåret. Miljøpolitikk er svært viktig for jordas fremtid, og det er på høy tid at en slik sak blir tatt på fullt alvor. Politikerne har dog fortsatt en vei å gå om Norge skal nå målene i Paris-avtalen.

Arbeidsliv

I Norge har vi en sterk fagbevegelse, noe som betyr generelt gode arbeidsforhold i norske bedrifter. Norske bedrifter er flinke til å avholde medarbeiderundersøkelser og andre viktige tiltak på arbeidsplassen. Likevel er det viktig å opprettholde de godene norske arbeidstakere har i dag, og samtidig bekjempe sosial dumping – som dessverre er et økende problem.

Asyl og innvandring

Få saker er så betente som de som omhandler asyl og innvandring, men disse er kjempeviktige. Norge er forpliktet til å ta imot et visst antall kvoteflyktninger, og man må behandle søknaden til alle som søker asyl. Noen ganger mangler det et menneskelig ansikt i den norske debatten, og man snakker mer om teori enn om menneskeskjebner. Det blir spennende å se om dette er noe som endrer seg i debatten fremover.

Skole og utdanning

Alle er enige om at skole og utdanning betyr uendelig mye for det norske samfunnet, likevel er det stor uenighet om hvordan man skal skape den beste skolen. Skal man for eksempel åpne opp for flere private skoler, og skal man innføre varme måltider til lunsj? Det er også mye debatt om kvaliteten på lærerutdanning, og hvordan vi kan få flere gode lærere i den norske skolen.

Eldreomsorg

Eldrebølgen kommer snart for alvor, og eldreomsorg er et viktig politisk område. Det er mange som synes eldre blir behandlet uverdig på norske eldre- og sykehjem, og dette er en kritikk de aller fleste politikere tar på største alvor. Likevel er det slik at det er forskjellige syn på hvordan man best løser dette, og her står høyre- og venstreside langt unna hverandre – og spesielt når det kommer til privatisering av helsevesenet innenfor eldreomsorgen i landet.

notable