Hvorfor er ikke Norge med i EU?

Utenforlandet Norge er EUs femte viktigste handelspartner, og både nordmenn og EU-borgere nyter fri ferdsel og rett til å ta seg arbeid over hele Europa. Allikevel har ikke Norge valgt å gjøre som Sverige, Danmark og Finland og bli med i EU. Saken har vært en het potet her til lands, og det har blitt avholdt hele to avstemninger om medlemskap i unionen. De endte begge med et nei til EU, og Norge har siden den gang forvaltet samarbeidet gjennom EØS sammen med Island og Liechtenstein.

 

En av grunnene til at nordmenn ikke har ønsket å bli med i EU er europeisk innflytelse. Alle medlemsland må nemlig innføre samtlige direktiver, men dette er noe Norge faktisk også må gjøre, for å kunne lette samarbeidet.

 

Mange motstandere av EU viser til at medlemskap koster mer for rike land. Dette er sant, men Norge betaler i dag like mye som vi ville ha betalt som medlem, uten at vi har stemmerett.

 

Norsk landbruk frykter at de vil utkonkurreres av billig mat fra kontinentet. Dette er grunnen til at toll på ost og utenlandske delikatesser er så dyrt i Norge. Til gjengjeld har vi billigere norsk laks enn for eksempel italienere.

notable