Grunner til at folk ikke stemmer

Et av demokratiets viktigste grunnsteiner er stemmeretten. Valg arrangeres med jevne mellomrom, og ofte har utfallet av disse mye å si for hver og en. Allikevel er det mange som avstår fra å stemme ved valget, og dette er et problem man ser stadig oftere over hele verden. Så hva er det egentlig som for folk til å velge å ikke gå til valgurnene?

 

Ikke interessert

Den første og kanskje mest innlysende grunnen til ikke å stemme, er rett og slett at man ikke er interessert eller ikke bryr seg om politikk. Grunnene til at man mangler interesse kan komme av alt fra mangel på informasjon til helt vanlig latskap. En grunn til at folk ikke får nok informasjon om politikk, er måten vi mottar den på i dagens samfunn. Vi ser ikke lenger nyheter på TV til faste tider, men leser innhold som er spesialtilpasset mønstrene våre og innhold publisert av venner, bekjente og folk vi følger. Politikk har allikevel vært et ofte omtalt og delt tema på sosiale medier, så interessen i folket er faktisk på vei opp.

 

Mangel på kunnskap

En del mennesker føler faktisk at de ikke forstår nok om hverken myndigheter, valgprosess og partipolitikk til å delta i valg. Dette avhenger veldig fra område til område, og har ofte å gjøre med det som blir undervist i skolekretsen. Politikk er ikke et obligatorisk fag i skolen, men det inngår i pensum for flere andre felles- og program-fag.

 

Misnøye med tidligere valg

Mange av de som tidligere har utført sin borgerplikt og gått til valgurnene, har de siste årene rett og slett gitt opp. Det er ikke få som føler at den såkalte politiske eliten har sviktet dem gang etter gang, og dermed bestemmer seg for ikke å stemme på trass. Man kan bryte valgløfter flere ganger av gode grunner, men etterhvert er man dømt til å miste velgerne. Dessuten er det ikke pålagt å stemme dersom man ikke klarer å finne en kandidat man føler er representativ for en selv, og dette er noe mange oppgir som grunn for at de ikke stemmer. Mange er rett og slett lei av å stemme.

 

Bortkastede stemmer

Den siste gruppen med folk som ikke stemmer, er faktisk ganske så interessert i både politikk og et spesifikt parti, men blir værende hjemme av andre grunner. Noen partier har nemlig så lav oppslutning at den lave sannsynligheten for at de skal få nok stemmer, gjør at deres potensielle velgere lar være og blir hjemme.

notable