Hvorfor er forbrukslån politikk?

I dag finnes det en rekke muligheter for å låne penger, og dette er noe mange av oss velger å benytte oss av. For eksempel låner mange penger til å kjøpe seg hus, bil eller for å dra på en etterlengtet ferietur de ellers ikke ville hatt råd til. En viktig ting å huske på når det handler om lån er dette med rente. Renten er med på å bestemme både totalkostnad på lånet og hvor mye du må betale hver eneste måned for å betjene lånet du har tatt opp. I denne artikkelen ser vi både på hva politikk har med renter og lån å gjøre, og vi ser også nærmere på forbrukslån.

Politikk og renter

Renter er, som nevnt tidligere i artikkelen, viktig for alle oss som har lån. Forskjellige banker har forskjellige rentesatser. Det samme har de ulike lånene. Noen lånere er billige. Det vil si at de har lave rentekostnader. Andre lån er dyre. Det vil si at de har høye rentekostnader. En årsak til at vi kan si at dette har noe med politikk å gjøre, er de avgjørelsene de folkevalgte tar siden de er de overordnende for banker og låneutstedere. Politikk har mye å si for hvordan økonomien i et land skal være. For eksempel får politiske avgjørelser betydning for hvor høyt eller lavt Norges Bank velger å sette styringsrenten. Styringsrenten er, som navnet tilsier, styrende for hvor høyt eller lavt renten settes i de andre bankene og blant de som utsteder lån som forbrukslån, billån eller boliglån. Vi ser nå nærmere på forbrukslån.

Forbrukslån

Forbrukslån er lån mange velger å ta opp for å få råd til noe på kort sikt, som for eksempel en ferietur eller for å kjøpe inventar til en ny leilighet. Også forbrukslån påvirkes av politiske avgjørelser og hvordan styringsrenten settes. I Norge har vi det som kalles markedsøkonomi, og alt av økonomi i landet henger tett sammen og påvirkes av hverandre. Et forbrukslån er tradisjonelt sett et lån med høye renter, men med god oversikt over egen økonomi og hvis man er sikker på at man kan betjene lånet, trenger det ikke være en risikofylt investering, men et godt middel for å få råd til noe man har lyst på.

notable